Stomp trauma

  • Bulbus intact. Door een impact met hoge snelheid kan een chorioidearuptuur met bloedingen en retina necrose ontstaan en leiden tot een zgn. retinitis sclopetaria. De laesie is aanvankelijk vaak gemaskeerd door een glasvochtbloeding. De laesie ziet er vaak ernstig uit maar leidt zelden tot complicaties als een netvliesloslating. Observatie is in de regel voldoende.
  • Bulbus ruptuur. Een cataractwond is een predelictieplaats. Een scleraruptuur kan gemaskeerd zijn door conjunctivabloedingen. Een normale oogdruk sluit een ruptuur niet uit. Een diepe of ondiepe voorste oogkamer is een aanwijzing voor het bestaan van een ruptuur. Bij uitgebreide bloedingen is een exploratie geindiceerd.
  • Orascheur. Een variant van een orascheur is een avulsie van de glasvochtbasis. Hierbij is ook bij de voorste glasvochtbegrenzing op het pars plana een scheur ontstaan en zweeft de glasvochtbasis met epitheel van het pars plana in de glasvochtruimte. Beide aandoeningen leiden tot een langzaam progressieve ablatio retinae. Daarom wordt geadviseerd een aanliggende scheur met lasercoagulaten af te gegrendelen.

Penetrerend trauma

  • Endophthalmitisrisico: Bij een bulbuspenetratie bepaalt de delay tussen trauma en het sluiten van de wond het risico van een endophthalmitis. Het risico neemt sterk toe bij een delay van meer dan 24 uur. Een beschadigde lens en een niet metalen intraoculair corpus alieneum vormen een extra risicofactor. Bij een self sealing wond of bij een inklemming van irisweefsel is het risico op een infectie laag.
  • Operatieve behandeling: In verband met het endophthalmitis risico is het zo snel mogelijk sluiten van de wond geïndiceerd, in ieder geval binnen 24 uur. Een operatie kan in de regel het best in optimale omstandigheden, dat wil zeggen overdag, verricht worden. Bij een niet te grote penetratieverwonding met schade in het achtersegment zal het sluiten van de wond en het verrichten van een vitrectomie bij voorkeur in één zitting plaatsvinden. Bij grote wonden en bij perforerende (=dubbele penetratie, in- en uittreedwond) verwondingen heeft primair sluiten en een vitrectomie in tweede instantie meestal de voorkeur.