Het Retina Operatie Centrum Rijswijk is een zelfstandige, particuliere kliniek voor chirurgische behandeling van pathologie van retina en glasvocht.
De kernwaarden zijn:
  • Geen/korte wachttijden voor spreekuur en operatie
  • Een gespecialiseerd team met veel ervaring
  • Geen/weinig wisseling van behandelaars
  • Nauw contact met verwijzende oogartsen
  • Samenwerking met UMC
De achtersegmentchirurgie wordt verzorgd door:
Leonoor Koetsier, Fleur Goezinne en Ruben da Cruz Lopes
Het contact met patiënten en verwijzers wordt ondersteund door: Simone Aanhane en Corine Westhoff

Tijdens kantooruren proberen de artsen van het Retina Operatie Centrum U als verwijzer direct te woord te staan, op nummer 088-1111 945. Simone of Corine bemannen tijdens de operatieprogramma’s dit telefoonnummer. Dit nummer is buiten kantooruren doorgeschakeld naar een van de artsen. Als het nummer vanwege een technische storing niet bereikbaar is, kunt u bellen met VU medisch centrum, 020-444 4444. 

In de planning van het spreekuur en de operaties is veel ruimte voor spoedverwijzingen. In principe wordt een spoedpatiënt de dag van aanmelden geopereerd. In de spreekuren worden plaatsen vrijgehouden om reguliere verwijzingen op korte termijn mogelijk te maken. Voor spoedoperaties in het weekend werken wij samen met het VUmc en AMC. U kunt patiënten bij ons, of bij VUmc of AMC aanmelden.

Alle operaties vinden onder locale anesthesie en in dagbehandeling plaats. Voor vitrectomieën wordt standaard een 25 G systeem gebruikt.
Wij evalueren onze operatieresultaten voortdurend. Onder de afzonderlijke ziektebeelden vindt u onze belangrijkste resultaten en complicaties.