Nacontroles vinden 1-2 dagen en 2 weken na de operatie plaats. De patiënt wordt vervolgens naar uw spreekuur terugverwezen. Afhankelijk van de pathologie adviseren wij de patiënt op een bepaalde termijn een afspraak bij u te maken of alleen een afspraak te maken bij klachten. Bij lange reisafstanden kan de controle na 1 dag eventueel ook bij u, de verwijzer, plaatsvinden. Wilt u in de verwijsbrief aangeven of u voor deze optie kiest. U ontvangt steeds schriftelijk bericht na een eerste consult, na een operatie en bij terugverwijzing. De huisarts ontvangt een kopie van het operatiebericht en de terugverwijzing.