De patiënten worden voor de operatie geinformeerd over de diagnose, de operatie, de nabehandeling, het te verwachten resultaat en de complicatierisico’s. Na het gesprek ontvangen zij een op naam gestelde en op hun situatie toegesneden schriftelijke samenvatting. De informatie over de prognose en het risico op complicaties is gebaseerd op eigen operatieresultaten. Hieronder staat een voorbeeld van zo’n informatiebrief. Voor algemene informatie verwijzen wij naar www.eyescan.nl

Datum: 10-12-2010. Betreft: de heer Xxxxxx, 24-5-1936, ziekenhuisregistratienummer: yyyyyyy 

Geachte heer,

Bij u is de volgende DIAGNOSE gesteld: een netvliesloslating door een scheur in het netvlies van het linker oog. De medische term hiervoor is: een rhegmatogene netvliesloslating. 

Zonder operatie zullen het scherpe zien en het gezichtveld slecht blijven.

Er is u een VOORSTEL VOOR EEN OPERATIE gedaan waarbij o.a. het volgende zal gebeuren:

  • Het verwijderen van glasvocht (vitrectomie)
  • Het inbrengen van gas.

Het kan tijdens de operatie nodig blijken dat van dit voorstel wordt afgeweken.

VERWACHTING. Het resultaat van de operatie is niet met zekerheid te voorspellen. De verwachting is dat: – Het scherpe zien in de eerste maanden na de operatie verbetert. Het scherpe zien herstelt niet volledig en er blijft enige vertekening van het beeld bestaan omdat de gele vlek heeft losgelegen. – Het gezichtsveld grotendeels zal herstellen. 

ANDERE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN: Er zijn geen andere behandelingen met eenzelfde kans op succes. 

COMPLICATIES. De belangrijkste complicaties die op kunnen treden zijn:

  • Soms: Een verhoogde oogdruk met als gevolg het (tijdelijk) gebruik van (extra) oogdruppels. Een herhaalde netvliesloslating met als gevolg een nieuwe operatie.
  • Zelden: Een bloeding in de glasvochtruimte; deze lost meestal vanzelf op. Een vermindering van het scherp zien.
  • Zeer zelden: Een infectie met mogelijk ernstige schade aan het oog.

 NA DE OPERATIE. De dag na de operatie vindt een controle plaats en wordt het verband verwijderd. Het oog kan wat gezwollen, rood en/of geirriteerd zijn. Dit is normaal.

Er is een gasbel in het oog gebracht. Zolang er veel gas in het oog zit zal het zien van het geopereerde oog zeer beperkt zijn. Als de bel kleiner wordt ziet u deze onder in het beeld op en neer bewegen. Na enkele weken zal de bel geheel verdwijnen.

U mag met gas in het oog geen narcose met gebruik van lachgas ondergaan (u krijgt hiervoor een polsbandje om), geen auto besturen, niet vliegen en niet de bergen in gaan.

Of en wanneer u weer een auto kunt besturen overlegt u bij de eerste controle na de operatie met uw arts. De brilsterkte blijft ongeveer gelijk. 

HOUDING. Na de operatie geldt het volgende houdingsvoorschrift: houding vrij. 

MEDICATIE. Na de operatie gebruikt u de volgende medicatie: Predforte oogdruppels, 3 maal per dag een druppel in het linker oog.

Bij VRAGEN OF PROBLEMEN kunt u, bij voorkeur tussen 10:00 en 14:00 uur, contact opnemen met Retina Operatie Centrum, tel 020 2382 802. Wij adviseren u te bellen bij een van de volgende problemen:

  • U gaat overwacht minder zien
  • Een deel van het gezichtsveld valt weg
  • U voelt zich misselijk en uw eetlust is afgenomen
  • De roodheid van het oog toeneemt en het oog pijnlijk wordt

J. de  Hoog

N.B.: dit is slechts voorbeeld, s.v.p. niet aan patiënt meegeven!