Antistollingsmedicatie hoeft niet gestaakt te worden. Als een patiënt onder controle van de trombose dienst staat valt deze voor achtersegementoperaties in het zo genaamde lage bloedingsrisico: een INR 2.5-3.5 is een acceptabele waarde.Vitamine K Antagonisten, te weten Marcoumar, Sintrom en Coumadin kunnen gewoon gecontinueerd worden.