1. U downloadt en print hier de instructies voor de patiënt voor het maken van een afspraak en een routebeschrijving :  Patiënteninstructie

Wij nemen zelf contact op met de patiënt.

2. U kunt de rechter muisknop gebruiken om tekst van elders te kopiëren en hier te plakken. U krijgt de mogelijkheid een afdruk te maken voor uw eigen documentatie voordat het bericht verzonden wordt.

Het formulier wordt beveiligd verstuurd via ZIVVER. U heeft geen account hiervoor nodig.

Vermelding van de AGB code is een verplichting van de NZa
U kunt de rechter muisknop gebruiken om tekst van elders te kopiëren en hier te plakken. U kunt een afdruk maken voor uw eigen documentatie. Wacht even met printen tot bericht verzonden is.