• Natuurlijk beloop: Afhankelijk van de verwekker is het beloop (hyper)acuut tot chronisch.
  • Verwijzing: Bij acuut postoperatief infectie\ontstekingsbeeld directe verwijzing. Ieder uur dat verloopt tot de behandeling kan worden ingezet kan van invloed zijn op het eindresultaat.
  • Behandeling: Zo snel mogelijk intravitreale injectie van antibiotica. De primaire behandeling wordt afhankelijk van de omstandigheden en het verdere beloop gevolgd door een vitrectomie.
  • Resultaten: Afhankelijk van tijdsverloop en verwekker.