Submaculaire bloeding bij AMD, macroaneurysma of na trauma.

  • Natuurlijk beloop: Bij een prominente bloeding is de prognose voor spontane visusverbetering slecht.
  • Verwijzing: Op korte termijn. Subretinaal bloed is toxisch voor de fotoreceptoren.
  • Behandeling: Monotherapie met of een combinatie van: anti-VEGF, inbrengen van gas, injectie tissue plasminogeen activator (tPA) en een vitrectomie. Er is weinig vergelijkend onderzoek beschikbaar waar de keuze op gebaseerd kan worden. Onze keuze is afhankelijk van de duur, grootte, dikte en locatie van de bloeding en de conditie van de patient en het partneroog.
  • Resultaten: De visuswinst is vaak beperkt en, afhankelijk van de oorzaak, ook niet op langere termijn handhaafbaar. Bij een goed partneroog wordt gekozen voor de minst invasieve behandeling.
  • Complicaties: Recidiefbloeding, regelmatig, Ablatio retinae <0,3 %.