Zie het pull down menu voor informatie per ziektebeeld die van nut kan zijn bij het verwijzen.Bij ieder ziektebeeld wordt kort ingegaan op de volgende punten:

  • het natuurlijk beloop
  • de verwijsindicatie en de verwijstermijn
  • de behandeling
  • het te verwachten operatieresultaat
  • de complicatiefrequenties

Bij het operatieresultaat en complicaties staan gegevens vermeld uit een database met eigen resultaten.

De postoperatieve visus na een maand is opgegeven. Deze visus is geen eindresultaat. In veel gevallen zal de visus naar verloop van tijd verder verbeteren.