Operaties worden onder parabulbaire en/of sub-Tenon verdoving verricht, zo nodig aangevuld met lichte sedatie. Er is altijd een anesthesie-assistent aanwezig. In onze setting is het geven van narcose niet mogelijk. Bestaat er een indicatie voor narcose of kiest patient daarvoor dan zullen wij doorverwijzen naar een van de UMC’s.
Bij jonge patiënten met een ablatio retinae en een aanliggend glasvocht is het aanbrengen van een cerclage en plombe geïndiceerd. Omdat deze operatie naar onze mening beter in narcose kan plaatsvinden zullen wij deze categorie patiënten doorverwijzen.