• Natuurlijk beloop: Zonder achterste glasvochtloslating kunnen de troebelingen langzaam progressief zijn. Enkele maanden na het ontstaan van een achterste glasvochtloslating treedt meestal geen verbetering of verergering meer op.
  • Verwijzing: Omdat gewenning kan optreden wordt een operatie in de regel niet binnen een half jaar na het ontstaan van de klachten uitgevoerd. De hinder van troebelingen is een subjectief gegeven. De patiënt maakt daarom zelf de keuze voor een vitrectomie na informatie over de voor en nadelen.
  • Behandeling: Vitrectomie.
  • Resultaat: Heldere glasvochtruimte. De troebelingen recidiveren niet.
  • Complicaties: Ablatio retinae < 0,3 %.